Test de connaissance du français

Mở vào tháng 12/2020

Phần thi bắt buộc khi thi TCF , bao gồm các câu trắc nghiệm của 3 nội dung : 

-Nghe hiểu 

- Ngữ pháp 

- Đọc hiểu

(Mỗi đề yêu cầu hoàn thành 80% mới được sang đề tiếp theo)

Các phần thi tự chọn khi thi TCF. Bao gồm các đề thực hành viết và nói của hai kỹ năng : 

- Diễn đạt viết 

- Diễn đạt nói