Tóm tắt các chủ điểm ngữ pháp dành cho Delf A1  -A2

Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.