Global searching is not enabled.
Skip to main content

7 Courses

‎Préparation au DELF A2 (9/2021)
PRÉPARATION AU DELF
Preview Course

PRÉPARATION AU DELF

‎Préparation au DELF A2 (9/2021)

Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.

 • (3)
 • Enrolment on payment
  Préparation au Delf A1 10/2021
  PRÉPARATION AU DELF
  Preview Course

  PRÉPARATION AU DELF

  Préparation au Delf A1 10/2021

  Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.

 • (0)
 • Préparation au DELF B2
  PRÉPARATION AU DELF
  Preview Course

  PRÉPARATION AU DELF

  Préparation au DELF B2

  Khóa học dành cho các bạn học thi Delf B2 theo chủ đề

 • (0)
 • Préparation au DELF A1
  PRÉPARATION AU DELF
  Preview Course

  PRÉPARATION AU DELF

  Préparation au DELF A1

  Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.

 • (0)
 • ‎Préparation au DELF A2 -An Giang - 6/2021
  PRÉPARATION AU DELF
  Preview Course

  PRÉPARATION AU DELF

  ‎Préparation au DELF A2 -An Giang - 6/2021

  Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.

 • (0)
 • Enrolment on payment
  Préparation au DELF A1 -2021
  PRÉPARATION AU DELF
  Preview Course

  PRÉPARATION AU DELF

  Préparation au DELF A1 -2021

  Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.

 • (0)
 • ‎Préparation au DELF B1
  PRÉPARATION AU DELF
  Preview Course

  PRÉPARATION AU DELF

  ‎Préparation au DELF B1

  Nội dung chương trình được xây dựng dựa theo khóa học của Alliance française. Nội dung đã được Việt hóa và chỉ tính phí sửa bài phát âm, viết và nói.

 • (1)
 • Enrolment on payment