HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIETMOOC

DÀNH CHO HỌC VIÊN

(https://vietmooc.net/)

*phần thi thử.

Hướng dẫn sử dụng gồm các phần như sau:

1.    Ghi danh vào khóa học

2.    Đăng nhập

3.    Đăng xuất

4.    Hướng dẫn làm bài Test

 

1.  Ghi danh vào khóa học

Các bạn tự đăng kư khoá học hoặc liên hệ với ban quản trị.

2.  Đăng nhập

Truy cập vào website https://vietmooc.net/

Bước 1: Nhập kí danh và mật khẩu.

Bước 2: Click “Đăng nhập”.

 

3.  Đăng xuất

Bước 1: Click mục tên người dùng.

Bước 2: Chọn “Thoát”.

 

4.  Hướng dẫn làm bài Test

***Test Blanc A2 (Delf A2 – Nouveau Format)

Sau khi hoàn thành đăng nhập, học viên sẽ được đưa đến trang “Học cùng Vietmooc”.

Ở mục “Các khóa học hiện có”, học viên t́m phần Test A2 Blanc (Đề thi thử của Delf A2 – Nouveau Format) và click chọn vào “Access”.

(như h́nh bên dưới)

 

 

Sau đó, click chọn vào mục “Test Blanc A2”.

 

Ở trang Test Blanc A2, học viên click chọn vào mục “Thực hiện lại đề thi” để bắt đầu làm bài Test.

(như h́nh bên dưới)

 

Hướng dẫn sử dụng:

*** Học viên nên đeo Headphone ở những phần kiểm tra nghe để đạt được hiệu quả tốt nhất.

 

I.   Compréhension de l’oral

Trong phần Compréhension de l’oral (Exercice 1) có một Audio dành cho 6 Document – tương đương với 6 câu hỏi (mỗi Document có 2 lần nghe).

Bước 1: Click vào mục « Cliquez pour écouter ».

Bước 2: Đọc kỹ câu hỏi, sau đó nghe Audio để chọn ra đáp án phù hợp.

 

Trong phần Compréhension de l’oral (Exercice 2), có một Audio dành cho 3 Document – mỗi Document có 2 câu hỏi (mỗi Document có 2 lần nghe).

Bước 1: Click vào mục « Cliquez pour écouter ».

Bước 2: Đọc kỹ câu hỏi, sau đó nghe Audio để chọn ra đáp án phù hợp.

 

Trong phần Compréhension de l’oral (Exercice 3), có một Audio dành cho 1 Document – trong Document chứa 6 câu hỏi (Document có 2 lần nghe).

Bước 1: Click vào mục « Cliquez pour écouter ».

Bước 2: Đọc kỹ câu hỏi, sau đó nghe Audio và chọn ra đáp án phù hợp.

 

Trong phần Compréhension de l’oral (Exercice 4), có một Audio dành cho 4 Dialogue – mỗi Dialogue có một hộp sổ chứa 6 t́nh huống. Học viên được nghe Audio 2 lần.

Bước 1: Click vào mục « Cliquez pour écouter ».

Bước 2: Click vào hộp sổ t́nh huống của mỗi Dialogue, nghe và đọc kỹ các t́nh huống rồi chọn đáp án tương đương.

 

II.    Compréhension des écrits

Trong phần Compréhension des écrits (Exercice 1) học viên được hỗ trợ một tài liệu h́nh ảnh gồm 6 Document – tương đương với 6 câu hỏi.

Bước 1: Đọc kỹ các Document.

Bước 2: Chọn một đáp án phù hợp (mỗi Document tương đương với một đáp án).

 

 

Trong những phần Compréhension des écrits tiếp theo, học viên được hỗ trợ các tài liệu đọc hiểu dạng Text bằng h́nh ảnh.

Bước 1: Đọc hiểu tài liệu.

Bước 2: Chọn đáp án thích hợp.

Vietmooc chúc các bạn làm bài thi thật tốt!