HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIETMOOC

DÀNH CHO HỌC VIÊN

(https://vietmooc.net/)

 

* Sử dụng Cours (DELF – Préparations au DELF A1)

* Sử dụng Cours (DELF – Préparations au DELF A2)

 

Học viên đang ở trang chủ của Vietmooc.

Từ mục “Các khóa học của tôi”, ta t́m đến Cours DELF – Préparations au DELF A1 và click “Access”.

 

Đến đây, học viên sẽ được tiếp cận các Leçon (từ 0 đến 16) của Cours DELF A1.

Học viên click vào các Leçon để sổ bài tập xuống.

Ví dụ :

a.     Click vào Leçon 0 (bên dưới là những bài tập cần phải hoàn thành của Leçon 0).

b.    Click vào mục « La phonétique – j’apprends par vidéos » để tiếp cận bài học.

Nếu bài xuất hiện như h́nh dưới đây, th́ ta học bằng cách xem video.

(h́nh bên dưới)

1.  Click để xem video.

2.  Khoảng “2 / 4” có nghĩa là học viên đang xem video thứ 2 của 4 video, click vào thanh xám để chuyển sang video kế tiếp.

3.  Sau khi xem xong video, click vào khu vực trên để chuyển sang bài học kế tiếp.

 

Minh họa phần « La phonétique – Je pratique les voyelles [a], [e], [ɛ], [ə], [œ], [ø] (1) » (Leçon 0)

*** Học viên nên sử dụng Headphone để đạt hiệu quả tốt nhất cho những bài tập nghe.

1.  Đọc tài liệu hướng dẫn và click vào vùng hướng mũi tên để nghe Audio.

2.  Click vào mục “Cliquer et parler” và đọc rơ từ được cho (bài trên yêu cầu đọc từ: Elle).

3.  Kư hiệu trên nghĩa là có bài tập nằm ở những trang sau, click vào vùng hướng mũi tên để sang trang.

(thao tác như trên với những bài có dạng tương tự.)

 

Minh họa phần « Les nombres » (Leçon 0)

*** Học viên nên sử dụng Headphone để đạt hiệu quả tốt nhất cho những bài tập nghe.

1.  Click để nghe các Audio.

2.  Khoảng “1 / 8” có nghĩa là học viên đang ở trang 1 của 8 trang, click vào thanh xám hướng mũi tên để sang trang.

 

1.  Bài tập vận dụng: Học viên đọc câu hỏi và click vào một trong bốn đáp án để chọn.

2.  Sau khi trả lời xong câu thứ nhất, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

 

Minh họa phần « Les nombres – J’écoute et j’écris » (1) (Leçon 0)

1.  Đọc đề và click vào vùng khoanh tṛn để nghe Audio.

2.  Điền thông tin nghe được vào ô trống sau đó click “Check” để xem kết quả.

 

Minh họa phần « Les nombres – j’écoute et j’écris » (2) (Leçon 0)

Dạng bài tập điền vào chỗ trống.

1.  Click vào vùng khoanh tṛn để nghe Audio.

2.  Điền thông tin nghe được vào chỗ trống, sau đó click Vérifier để xem kết quả.

 

Sau khi hoàn thành Leçon 0, ta đi đến phần tiếp theo 1 – J’arrive en France.

Học viên click vào mục 1 – J’arrive en France để sổ xuống tài liệu bài học và bài tập.

 

Minh họa phần  “1.1 Je découvre” (1 – J’arrive en France)

Click vào mục “1.1 Je découvre để tiếp cận bài học.

Dạng bài tập trắc nghiệm.

(h́nh bên dưới)

1.  Quan sát Carte postale và chọn đáp án thích hợp.

2.  Click vào vùng khoanh tṛn để sang trang và làm câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo.

3.  Sau khi hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, click mục mũi tên chỉ định để sang bài tiếp theo.

 

Minh họa phần “1.2 Je m’informe” (1 – J’arrive en France)

1.  Click để xem video.

2.  Đọc đề và chọn đáp án thích hợp, sau đó click mục Afficher la réponse để xem kết quả.

3.  Click vào vùng khoanh tṛn để sang trang và làm câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo.

 

Chú ư !

Trong một số trường hợp, 1 câu trắc nghiệm có thể chọn nhiều đáp án (như trong h́nh dưới đây). Học viên nên đọc kỹ yêu cầu đề trước khi làm.

 

Minh họa phần “1.3 Je réagis” (1 – J’arrive en France)

Học từ vựng bằng Dialogue Card.

1.  Click vào vùng khoanh tṛn để nghe Audio phát âm bằng tiếng Pháp.

2.  Click “Turn” để xoay mặt card (từ mặt a sang mặt b).

3.  Click vào vùng khoanh tṛn để chuyển sang card từ vựng khác.

 

Minh họa phần “1.4  Je comprends – lexique” (1 – J’arrive en France)

Dạng bài tập kéo thả (vào vùng trống).

1.  Kéo thả hộp thoại vào vùng trống cho trước theo yêu cầu đề bài (như ví dụ trên).

2.  Click Vérifier để xem kết quả.

 

Minh họa phần “1.5 Je réfléchis – grammaire (1 – J’arrive en France)

Dạng bài tập kéo thả (đoạn văn bản).

1.  Click để xem video.

2.  Kéo thả các đoạn văn bản vào ô trống thích hợp, sau đó click Vérifier để xem kết quả.

Tương tự:

Dạng bài tập kéo thả (vào vùng trống).

Kéo thả các hộp thoại văn bản vào những vùng trống thích hợp theo yêu cầu đề bài, sau đó click Vérifier để xem kết quả.

 

Minh họa phần “1.7.1 Je passe à l’action (Production orale) (1 – J’arrive en France)

 

Dạng bài kiểm tra (nói).

1.  Click mục “Bắt đầu làm kiểm tra”.

2.  Đọc kỹ đề bài. (Ví dụ: Phía trên là bài kiểm tra nói (Production Orale), học viên click vào mục khoanh tṛn,

sau đó click mục “Start recording” và thu âm theo yêu cầu đề bài).

3.  Click “Kết thúc bài thi” để nộp bài.

 

Minh họa phần “1.7.2 Je passe à l’action (Production écrite) (1 – J’arrive en France)

Dạng bài kiểm tra (viết).

1.  Click mục “Bắt đầu làm kiểm tra”.

2.  Đọc kỹ đề bài. (Ví dụ: Phía trên là bài kiểm tra viết (Production écrite), học viên làm bài viết dạng văn bản trong vùng theo hướng mũi tên.

3.  Click “Kết thúc bài thi” để nộp bài.

 

Minh họa phần “Discussion – Thảo luận” (1 – J’arrive en France)

1.  Click mục “Thêm một chủ đề thảo luận mới”.

Ví dụ: Bạn gặp vấn đề ǵ trong quá tŕnh học chủ đề 1 - J’arrive en France ?

2.  Điền ngắn gọn phần tiêu đề, sau đó điền nội dung bằng văn bản diễn giải những vấn đề bạn muốn thảo luận trong quá tŕnh học chủ đề trên.

3.  Click mục “Gửi bài viết lên diễn đàn” để thảo luận.

 

Dạng bài kéo thả (văn bản).

Minh họa phần “2.6 J’écoute & j’écris (2 – Je me présente dans une administration)

1.  Click vào vùng khoanh tṛn để nghe Audio.

2.  Kéo thả các đoạn văn bản vào ô trống thích hợp theo hướng mũi tên.

3.  Click Vérifier để xem kết quả.

 

Dạng bài tập kéo thả (vào vùng trống).

Minh họa phần « 3.3 Je réagis » (3 – Je décris mon quartier)

1.  Đọc kỹ văn bản.

2.  Kéo thả các đoạn văn bản vào vùng trống thích hợp theo hướng mũi tên.

3.  Click Vérifier để xem kết quả.

 

Dạng bài tập điền vào ô trống.

 

Minh họa phần “5.5 Je réfléchis – grammaire (5 – Je fais les courses)

1.  Đọc kỹ đề bài.

2.  Điền vào ô trống.

3.  Click Vérifier để xem kết quả.